fbpx

Leken i sentrum

LEKEN skal være i sentrum

 • Sansemotorisk, huske, skli, krype, klatre, henge
 • Parallellek
 • Rollelek
 • Regellek
 • Spill
 • Teater, forteller
 • Byggelek
 • Vann- og sølelek
 • Kreativ utfoldelse

Barnehagenes uterom skal dekke tanken om at alt vi gjøre inne skal vi kunne gjøre ute.

Tanken bak er at lekeplassen skal være delt i soner/ rom som dekker forskjellige behov.
Vi skal dekke behov for ro og hvile, for aktivitet, for konsentrasjon, for frihet, for bevegelse, for bruk av alle sanser. Uterommet skal skape balanse mellom arbeid og lek, varierte muligheter for små og store grupper, og skal være med å dekke rammeplanens krav.

Utelek

Utemiljøet for barna i våre barnehager skal dekke opp for våre verdier:

 • Kjærlig omsorg
 • Ansvarlighet
 • Glede

Innelek