fbpx

Uteområdene


Utemiljøet for barna i våre barnehager skal dekke opp for våre verdier:

 • Kjærlig omsorg
 • Ansvarlighet
 • Glede

Barnehagenes uterom skal dekke tanken om at alt vi gjøre inne skal vi kunne gjøre ute.


Tanken bak er at lekeplassen skal være 
delt i soner/ rom som dekker forskjellige
behov.
Vi skal dekke behov for ro og hvile,

for aktivitet, for konsentrasjon, for frihet,
for bevegelse, for bruk av alle sanser. 


Uterommet skal skape balanse mellom arbeid
og lek, varierte muligheter for små og store
grupper, og skal være med å dekke
rammeplanens krav.


Den skal innha  jordens 4 elementer:

 • Vann
 • Ild
 • Jord
 • Vann


Den skal dekke våre sanser behov for stimulering:

-Syn, øye

- hørsel, øre

- Lukt, nese

- kinestetisk sans, føle, hud

- smake, munnen

- estetiske sans, vakkert, stygt eller som setter følelsene i sving

LEKEN skal være i sentrum

 • Sansemotorisk, huske, skli, krype, klatre, henge
 • Parallellek
 • Rollelek
 • Regellek
 • Spill
 • Teater, forteller
 • Byggelek
 • Vann- og sølelek
 • Kreativ utfoldelse

DEN VOKSENES ROLLE PÅ UTELEKEPLASSEN

 • Den voksne skal legge til rette for lek
 • Stimulere til nye lekeformer’
 • Være medleker hvis behov
 • Skape trygghet og inspirator
 • Holde orden, lage systemer og følge opp
 • Være god modell
 • lære barna hva voksenarbeid er og ta med barna på dette, husmannspedagogikk


TANKER BAK HVORDAN UTELEKEPLASSEN BLE TIL:

Den danske Barnehagen Kornumgård har inspirert meg til det å tenke på barnehagens uterom som fysiske adskilte rom. De kan være avgrenset, men må ikke. Men at det skal være flyt i uterommet slik at det rent fysisk atdskilles forskjellige lek, så ikke barna forstyrrer hverandre unødig med forskjellige lek.


 • At barna er bidragsytere til leken og at det vi lager ikke er fastlåst og statisk. Med det mener jeg at vi lager noen rammer som barna kan bruke til å skape sin egen lek. Noe er fast og noe kan de utforme og bestemme selv med materialer vi legger til rette for.

 • At vi lager fleksible lekeområder som kan brukes til forskjellige ting:
  Fotballplass, grovmotorisk løype, byggeplass, den ene dagen sykehus, den andre dagen sjørøverskip
 • La barna få være kreative og bruke egen fantasi, hvis de kan, hvis ikke så kan vi hjelpe dem på vei.
 • De store barna har andre behov enn de mellomste, og de minste, jo eldre jo mindre statisk