fbpx

Mål og Verdier i barnehagen

Mål og Verdier i barnehagen

Barnehagen vår er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Derav kommer også visjonen vår.
Vi skal være et «hjem borte». Her skal barna føle trygghet, tilhørighet og merke at de er viktige for fellesskapet.

For å kunne jobbe mot en visjon, er vi avhengig av å ha styrende grunnverdier, og som gjør at vi er tydelige og kan ta gode beslutninger i hverdagen.
Vi er enige om tre kjerneord som skal gjenspeile alt arbeid i Barnehagen Andersrød:


- Kjærlig omsorg

- Ansvarlighet

- GledeKjærlig omsorg:
Alle barn skal oppleve kjærlig omsorg fra hver enkelt ansatt i barnehagen, samtidig som vi jobber mye i smågrupper med faste personer. Vi er bevisst på at vi er forbilder, og viser at vi har omsorg for hverandre. Dyra, hagen og alle ressursene skal behandles med respekt og omsorg. Vi skal sette av tid så hvert enkelt barn opplever seg sett og ivaretatt, og alle skal føle at vi er glad i og liker dem godt.

Ansvarlighet:
Hvert enkelt personale er ansvarlige overfor de barna som til enhver tid er i barnehagen. 

Vi er ansvarlige for våre omgivelser, og for at alle føler seg velkomne, inkludert og respektert.
Vi er ansvarlige for å følge lover og forskrifter, herunder spesielt Barnehageloven og Rammeplanen. Hver enkelt er ansvarlig for å bidra til utarbeidelse av årsplan og å følge denne. Alle er også medansvarlige for et godt foreldresamarbeid og for å arbeide etter husmannspedagogikken.


Glede:
Alle barn skal ivaretas på en slik måte at de opplever trygghet og glede ved å være hos oss. De skal få varme smil og oppleve morsomme ting sammen med andre barn og med voksne. De skal få utfordringer etter sitt modenhetsnivå og funksjonsevne, sli at de får oppleve mye mestringsglede.

Vi har ulike aktiviteter både ute og inne, og det er mange muligheter til å glede
hverandre og 
å oppleve glede i hverdagen. Naturen rundt oss gir mange muligheter for 
turer og opplevelser med
glede. Vi vil arbeide for at alle barna kan glede seg til å komme i barnehagen, og til å oppleve gleden ved å ha en venn.


Barnehagen Andersrød, et hjem borte!

Visjonen er et ønske om:

At alle barn skal føle barnehagen som et lunt og trygt sted.
• At alle barn skal føle glede og kjærlighet fra voksne som har tid og gir omsorg.

• Vi vil at barnehagen vår skal ha et personlig preg.
• Vi vil at barna skal være delaktig i hverdagsaktiviteter.
• Vi vil at alle barn skal erfare at de betyr noe, og at de tar del i et sosialt fellesskap på en god måte.
• Vi vil at barna får gode minner fra den tiden de gikk i barnehagen Andersrød.
• Vi vil at barna skal huske at de fikk gode venner.
• Vi vil at barna skal oppleve fleksible voksne.
• Vi vil ha trygge og fornøyde barn.
• Vi vil at foreldrene skal oppleve seg respektert og at de alltid er velkomne, at de er en del av «Andersrødfamilien»• Det er viktig for oss å gi barna mulighet til å gi og ta imot
omsorg.