fbpx

Årsplan

Årsplan

Årsplanene våre lages av hele personalgruppa.

Det er Barnehageloven og Rammeplanen som er utganspunktet, og vi tilpasser den til oss. I årsplanen finner du mål for året, ideer til hva vi har tenkt å gjøre, månedens regle og mer.
Vi har en kalenderversjon, i den samler vi de aktuelle mål og temaer for året, og der viktige datoer er plottet inn. 

Den generelle delen beskriver bla hovedmål, og hvordan vi forholder oss til Barnehageloven og rammeplanen. Her kan du også lese om vår visjon og våre verdier, og om hvordan vi jobber med trygghet og tilknytning, lek og vennskap mm.