fbpx

Hvorfor velge oss

Det å velge barnehage er ikke alltid lett. Det er mange problemstillinger dere som foreldre skal ta stilling til. 

Hvorfor skal dere som foreldre velge nettopp Barnehagen Andersrød?

Vi har skrevet litt om det vi mener er våre fordeler og styrke, i forhold til det valget dere som foreldre skal gjøre. 
Vi har også laget 3 korte filmer som vi mener beskriver og forklarer Barnehagen Andersrød på en veldig god måte. Filmene om Barnehagen Andersrød kan du se nedenfor teksten her.

Det å velge barnehage er kanskje det første store valget du skal ta som får store konsekvenser for ditt barns kommende liv. Foreldre har forskjellige krav og forskjellige tilnærminger til dette valget.

Vi har samlet informasjon her som kan gjøre at deres valg skal bli mer oversiktlig når dere skal sammenligne barnehagene dere skal sjekke og kanskje besøke.

Betaling for opphold er den samme som i andre barnehager: Kr. 3040,-
Betaling for mat: kr. 350,-

Omfattende og allsidig tilbud til barna. Alt fra moderne aktiviteter i barnehagen til uteaktiviteter i grillhytte, med nærhet til dyr og naturen. Her kan barna utfolde seg i allsidighet og få utfordringer som de kan lære og mestre. 

Fleksibel levering og henting, da vi har åpningstider fra 06:45 til 17:00.
Barnehagen Andersrød er blant barnehagene med lengst åpningstid i Moss kommune. I tillegg tilbyr vi transport for de som har behov for det.

Vi har gode og dedikerte medarbeidere. Våre pedagoger og medarbeidere er hver dag opptatt av barna skal ha en god opplevelse av å være i barnehagen. 

Spesialpedagogisk kompetanse. Vi har pedagoger som kan ta seg av de som trenger ekstra hjelp. Vi samarbeider veldig godt med PPT og øvrige kommunale instanser.

Lederteam. I dagens moderne barnehagehverdag blir det fler og fler styreroppgaver som ikke er relatert til barn og foreldre, men rent administrative oppgaver i bedriften. I vår barnehage tar vi dette på alvor.
Vår styrer Anne er dedikert i arbeidet med barna og pedagogikken, samt i kommunikasjon med foreldrene. 

Godt mattilbud! Barnehagen har melk til frokost(maten tas med hjemmefra), varmmat til lunsj og knekkebrød, frukt og grønt kl. 14.00. HVER DAG! 

oIF barneulykke - heltid. Så lenge barnet ditt går i vår barnehage har vi forsikret barnet i forhold til ulykke, 24-7. Det betyr at forsikringen også gjelder når barnet ikke er i barnehagen. 

Barn-nett HMS system - Alle våre ansatte er sertifisert gjennom Barn-nett. Barn-nett er utviklet for at alle barnehageansatte, både faste og vikarer, skal få en rask, effektiv og god forståelse av risiko og hvordan de best kan håndtere farlige situasjoner. Sikkerhetsrommet er utviklet av Kompetansetorget AS, i samarbeid med et stort antall barnehager, Brannvesenet og Røde Kors. Sikkerhetsrommet har egne hjemmesider: www.sikkerhetsrommet.no

Sosiale aktiviteter. I barnehagen vår har vi flere sosiale aktiviteter gjennom året. Dette for å gi foreldrene et rom for å kunne bli bedre kjent med hverandre. Vi opplever at mange tilflyttere til kommunen også velger oss som barnehage.
De sosiale aktivitetene gir foreldre mulighet til å bli kjent med hverandre og kanskje skape et nytt nettverk. Aktivitetene er Foreldrekaffe, Høstfest med utstilling og auksjon, Lucia, Påskefrokost og Sommerfest. I tillegg har vi Besteforeldrekaffe, hvor alle besteforeldre er invitert. Dette er veldig populært.

Og til slutt vil vi nevne at vi har dugnad i barnehagen vår. Dette er en vinn, vinn situasjon for alle parter. Barna elsker at foreldrene er med i barnehagen og hjelper til og at dere gjør noe sammen. Dere treffer andre foreldre og blir kjent gjennom å gjøre noe sammen i fellesskap. Og sist , men ikke minst, barnehagen får gjort en masse som frigjør ressurser i et ellers ganske stramt budsjett. Pengene vi sparer går direkte tilbake til ders barn!

Om du/dere ønsker å besøke barnehagen er det enkelt å avtale tid med vår styrer, Kjersti.
Ring henne for en hyggelig prat på 455 000 62/951 13 725 Du kan også sende en e-post: post@andersrod.no