fbpx

Bygging og snekring

En del av Husmannspedagogikken går ut på la barna får tilgang til og erfaring med ulike type materialer. Tre er et sikt materiale. Pinner, stokker og planker er levende materiale som barna kan være med å påvirke. De får bruke verktøy som for eksempel hammer, sag og kniv. De får låne tang og drill. Spiker og skruer trenger vi også ofte. I tillegg er aldri fargeblyanter, stoff og garn langt unna, g barna kombinerer ofte flere materialer. Vi erfarer at barna tar i bruk både grov- og finmotorikk, fantasi og samarbeid i disse aktivitetene. De skaper sitt eget og bruker det. De deler gjerne erfaring med hammer og spiker, og de har veldig mye tålmodighet når de "øver" seg å å bruke hammer og spiker. I aktiviteter der verktøy er fremme, er det voksne tett på. 

Materialene gir barna gode erfaringer med hvordan vi kan påvirke den fysiske verden, og hvordan den påvirker oss. Vi opplever veldig sjelden skader. Skulle de få et kutt, sette vi på plaster og trøster. De har fått en erfaring de tar med seg videre i livet!

Vi har også faste plasser for plankebiter av ulik lengde og størrelse, og barna tar ofte dette i bruk i leken sin. De kan bygge uten hjelpemidler, lage seg broer i sandkassa eller små hinderløper. 

Materialene er ofte gratis, rester fra arbeid hos oss eller andre, eller hentet gratis hos byggevarebutikker.