Avdelingene og personalet

Barnehagen Andersrød har 56 plasser.
De er fordelt på tre avdelinger, som er oppkalt etter personer som har bodd på Andersrød før.

Margitstua

Har 18 plasser for 1-2 åringene
Margitstua er vår småbarnsavdeling. Den ligger i barnehagens koselige hovedhus, og er helt fri for institusjonspreg. Her har vi god plass, med kjøkken og flere stuer og dermed fine muligheter til å dele barna inn i grupper.
Her er det i år 14 barn for barn fra 1-2 år, og vi deler mye inn i to grupper. Ekornbarna er 1-åringene, og Reveungene er 2-åringene.


På en småbarnsavdeling er det viktig med trygge rutiner og mye omsorg, og det er noe vi vektlegger her.

Vi er mye ute både i barnehagens koselige hage og på turer i det fantastiske nærområdet vårt. Vi er opptatt av at barna skal bli glade i å være ute, og ønsker å gi de positive naturopplevelser. Vi ønsker derfor å legge til rette for barnas ulike behov i forhold til en god tilnærming til å være ute. Derfor er vi av og til inne med de yngste mens de større går ut.

Vi deler barna mye inn i mindre grupper, slik at vi kan gjennomføre turer og aktiviteter på en god måte.

Vi ser at barna har stor glede og læringsutbytte av samlingsstunder, og det er derfor noe vi prioriterer. I samlingsstundene har vi bl.a. sanger, eventyr, spiller rytmeinstrumenter og tromme, og har mye rim og regler.  

Barna får være med å besøke dyrene våre når vi er ute og leker, og vi bytter på slik at de største på avdelingen får være med å ta seg av dyrene ved å gi de mat, vann og gjøre rent.

Hver vår har vi en gruppe som vi kaller ”Bamseklubben”, den er for de som skal over på stor avdeling når nytt barnehageår starter i august. Bamseklubben besøker Rolfen, og går på turer sammen med de, for å få en myk og gradvis overgang.

Når august er halvgått og det er på tide å bytte avdeling, har vi en liten "seremoni", hvor barna stolte bærer garderobekurven sin over til ny avdeling. Endelig store!:)


Rolfen

Rolfen 28 plasser for 3-4 åringene
Rolfen er avdelingen for 3 og 4 åringene. Det er en gruppe med 21 barn, delt i to grupper. I år har vi også tre barn på 2 år her. Pinnsvin er 11 barn som er ca 3 år og holder til mest nede. Grevlingene er 10 barn som er ca 4 år, og de er mest oppe. Vi er sammen på morgenen og ettermiddagen, og vi bruker også grillhytta endel.

Gruppen som har base i barnehagen når den andre gruppen er på tur er også mye ute. Når vær og temperatur tillater det tar vi ”inneting” med ut, vi maler, baker, leker med inneleker og har samling og lignende.

Kanskje drar vi på tur til biblioteket og låner oss bøker om noe barna har interessert seg for, eller som vi vil lære mer om. Deretter bruker vi tid sammen med barna til å fordype oss i temaet.

To dager i uka har vi dyrestell. Da er barna med på å stelle og gjøre rent for dyrene, samt fôre og kose med dem, og det er spennende å se hvor mange egg hønene har lagt! Det er stas å være med på dyrestell, det gir også barna en mulighet til å lære seg den viktige omsorgsbiten med det å ta vare på og ta hensyn til.
På torsdager lager vi varm mat, og gjerne ute på bålet dersom været tillater det. Vi legger vekt på sunn og variert mat, og legger til rette for at barna skal få gode matopplevelser, ro og hygge ved matbordet. 
Gruppen som har base i barnehagen deler seg ofte til måltidet og i andre aktiviteter, det er med på å sikre at hvert enkelt barn blir sett og hørt.


Siritunet

Siritunet 14 plasser for 5 åringene
Det er stas å begynne på Siritunet siste året før skolestart! Her jobber vi med skoleforberedende aktiviteter av alle slag, fra å øve på å vente på tur, rekke opp hånda, hjelpe hverandre til å bruke blyant og papir, se på bokstaver og tall, jobbe med lyder og mengder og ulike aktiviteter som å klippe og lime, gå tur sammen og masse mer.


Vi setter av mye tid og rom for barnas lek. Vi legger vekt på materiell de kan manipulere og bygge med, det er det de liker best, og vi vet det er det som er aller best for hjernens utvikling, fantasi og samarbeid:)  Dette er det siste året før skole de har mulighet til å være lenge i lekens verden, i flytsonen for fantasi. Leken gir en uendelighet av muligheter!

Vi følger årshjulet for samarbeid med skolene. Det innebærer blant annet at den nærmeste skolen kommer på besøk til oss, noen ganger bare lærere og assistenter, eller de kommer med en hel klasse, gjerne 5. trinn som er faddere. Vi besøker skolen både vår og høst.


Vi avslutter det hele med overnatting i barnehagen etter sommerfesten i juni. Årets store begivenhet som de gleder seg til hele året!

De voksne som jobber i barnehagen

De voksne i barnehagen spiller en vesentlig rolle for at barna skal føle seg trygge...........

De voksne i barnehagen er opptatt av.....

Voksenrollen i leken


Dette er vi som jobber i barnehagen

Margitstua

Rolfen

Siritunet

Andre som jobber i barnehagen