fbpx

Avdelinger

Avdelingene og personalet

Barnehagen Andersrød har 52 barn.
De er fordelt på tre avdelinger, som er oppkalt etter personer som har bodd på Andersrød før.

Margitstua

Har 15 plasser for 1-2 åringene
Margitstua er vår småbarnsavdeling. Den ligger i barnehagens koselige hovedhus, og er helt fri for institusjonspreg. Her har vi god plass, med kjøkken og flere stuer og dermed fine muligheter til å dele barna inn i grupper.
Her er det i år 15 barn for barn fra 1-2 år, og vi deler mye inn i to grupper. Ekornbarna er 1-åringene, og Reveungene er 2-åringene.


På en småbarnsavdeling er det viktig med trygge rutiner og mye omsorg, og det er noe vi vektlegger her.

Vi er mye ute både i barnehagens koselige hage og på turer i det fantastiske nærområdet vårt. Vi har en egen "Lillehage" for de minste. Her er det passe stort, med tilrettelagte lekeforhold, en grønnsakskasse, bed, og trær og busker. Mange muligheter for lek og utforsking innenfor gjerdet. Vi er opptatt av at barna skal bli glade i å være ute, og ønsker å gi de positive naturopplevelser. Vi ønsker derfor å legge til rette for barnas ulike behov i forhold til en god tilnærming til å være ute. Derfor er vi av og til inne med de yngste mens de større går ut.

Vi deler barna mye inn i mindre grupper, slik at vi kan gjennomføre turer og aktiviteter på en god måte.

Vi ser at barna har stor glede og læringsutbytte av sanger, rim og regler, og av bøker og fortellinger, og det er derfor noe vi prioriterer. 

Barna får være med å besøke dyrene våre når vi er ute og leker, og vi bytter på slik at de største på avdelingen får være med å ta seg av dyrene ved å gi de mat, vann og gjøre rent.

Hver vår har vi en gruppe som vi kaller ”Bamseklubben”, den er for de som skal over på stor avdeling når nytt barnehageår starter i august. Bamseklubben besøker Rolfen, og går på turer sammen med de, for å få en myk og gradvis overgang.


Rolfen

Rolfen har 24 barn. Nå har vi noen 2-åringer sammen med 3 åringene på Pinnsvingruppa. 4-åringene tilhører Grevlingruppa.  
I år er Pinnsvin 11 barn og holder til mest nede. Grevlingene er 14 barn som er ca 4 år, og de er mest oppe. Vi er sammen på morgenen og ettermiddagen, og vi bruker også grillhytta mye.

Gruppen som har base i barnehagen når den andre gruppen er på tur er også mye ute. Når vær og temperatur tillater det tar vi ”inneting” med ut, vi maler, baker, leker med inneleker og lager mat.

Kanskje drar vi på tur til biblioteket og låner oss bøker om noe barna har interessert seg for, eller som vi vil lære mer om. Deretter bruker vi tid sammen med barna til å fordype oss i temaet.

To dager i uka har vi dyrestell. Da er barna med på å stelle og gjøre rent for dyrene, samt fôre og kose med dem, og det er spennende å se hvor mange egg hønene har lagt! Det er stas å være med på dyrestell, det gir også barna en mulighet til å lære seg den viktige omsorgsbiten med det å ta vare på og ta hensyn til.
Flere dager i uka lager vi varm mat, og gjerne ute på bålet/grillen dersom været tillater det. Vi legger vekt på sunn og variert mat, og legger til rette for at barna skal få gode matopplevelser, ro og hygge ved matbordet.
Gruppen som har base i barnehagen deler seg ofte til måltidet og i andre aktiviteter, det er med på å sikre at hvert enkelt barn blir sett og hørt.


Siritunet

Siritunet er i år 13 barn. De er 5-åringer, og det er stas å begynne på Siritunet siste året før skolestart! Her jobber vi med skoleforberedende aktiviteter av alle slag, fra å øve på å vente på tur, rekke opp hånda, hjelpe hverandre til å bruke blyant og papir, se på bokstaver og tall, jobbe med lyder og mengder og ulike aktiviteter som å klippe og lime, gå tur sammen og masse mer. Det er viktig å bli selvstendig med påkledning, og å øve seg på å klare seg selv på toalettet.

Siritunet har et stort grupperom i Uthuset. Dette gir oss mulighet for å dele gruppa i to, både i ulike aktiviteter og ved måltidene. Vi setter av mye tid og rom for barnas lek. Vi legger vekt på materiell de kan manipulere og bygge med, det er det de liker best, og vi vet det er det som er aller best for hjernens utvikling, fantasi og samarbeid.
  Dette er det siste året før skole de har mulighet til å være lenge i lekens verden, i flytsonen for fantasi. Leken gir en uendelighet av muligheter!

Vi følger årshjulet for samarbeid med skolene. Det innebærer blant annet at den nærmeste skolen kommer på besøk til oss, noen ganger bare lærere og assistenter, eller de kommer med en hel klasse, gjerne 5. trinn som er faddere. Vi besøker skolen både vår og høst.


Vi avslutter det hele med overnatting i barnehagen etter sommerfesten i juni. Årets store begivenhet som de gleder seg til hele året!

De voksne som jobber i barnehagen

De voksne i barnehagen spiller en vesentlig rolle for at barna skal føle seg trygge. Hvert barn får en kontaktperson ved oppstart. Vi jobber mye med tilknytning, og å skape trygghet mellom barnehage og hjem. Vi er opptatt av et tillitsfullt og åpent forhold til hjemmene. Vi ønsker å støtte det enkelte barn i sin utvikling, parallelt med å kunne trives og fungere godt i gruppa.

De voksne i barnehagen er opptatt av at hvert barna skal oppleve at vi er glad i dem, at vi blir glad for å se dem, og at de har en god plass i gruppa. Vi har rom for alle!

Glede og humor, lek og kreativitet er sentralt for oss, sammen med Husmannspedagogikken. Vi lar barna være med i så mye som mulig av alle hverdagsaktivitetene.

Vi bruker naturen mye, og er veldig glade i å gå på tur. Noen ganger bare rett over veien, andre ganger ut til Fiskehytta, eller lengre skogsturer. Vi gir barna tid og rom til å leke, sanse, utforske og oppleve sammen.